Suomi |  Svenska

Ilmoitukset vaarallisista tai puutteellisista tuotteista ja vaarallisista kuluttajapalveluista

Täällä voit tehdä ilmoituksen :

  • tuotteesta, joka on vaarallinen tai turvallisuudeltaan puutteellinen
  • kuluttajapalvelun aiheuttamasta vaara- tai läheltä piti -tilanteesta. Kuluttajapalveluita ovat esimerkiksi huvi- ja leikkipuistot, uimahallit, yleisötapahtumat ja kauneudenhoitopalvelut.
  • rakennustuotteesta, joka on vaaraksi turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle taikka joka ei ole suoritustasoilmoituksen, tyyppihyväksynnän, varmennustodistuksen tai muun vapaaehtoisen sertifikaatin mukainen
  • palveluntarjoajan ilmoitus kuluttajapalvelussa tapahtuneesta onnettomuudesta tai vakavasta läheltä piti -tilanteesta

Huom! Yritys voi ilmoittaa vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta word-lomakkeella, joka on ladattavissa Tukesin verkkosivuilta tai tästä.

Sähköasennuksia tai sähkötöiden tekemistä koskevat asiat pyydetään ilmoittamaan Tukesin Kysy tai anna palautetta palstan kautta.

Jos olet ilmoittamassa työsi yhteydessä havaitsemastasi väärinkäytöksestä, voit saada ilmoittajansuojelua. Tee siinä tapauksessa ilmoitus oikeuskanslerinviraston ilmoituskanavaan.

Tutustu tietosuojakäytäntöihimme.


Ilmoitukseni koskee
 

Ilmoita vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta ja sen mahdollisesti aiheuttamasta vaaratilanteesta.

Kerro mahdollisimman tarkat tiedot tuotteesta ja sen aiheuttamasta vaaratilanteesta. Jätä yhteystietosi, jotta voimme vastata sinulle henkilökohtaisesti tai pyytää mahdollisesti lisätietoja. Halutessasi voit tehdä ilmoituksen myös nimettömänä.

Ilmoituslomakkeen pakolliset tiedot on merkitty (*)-merkillä.


Mikä tuote on kyseessä? (esim. kahvinkeitin, pyöräkypärä) (*):
Tuotemerkki (*):
Mitä muuta tietoa voit antaa tuotteesta? (esim. väri, viivakoodi, tyyppi, valmistusvuosi) (*):
Onko tuotteessa CE-merkintä: Kyllä     Ei     Ei tietoa 

Milloin ostit tuotteen?:

Kerro vapaamuotoisesti, millaisen puutteen tai vaaran havaitsit tuotteessa. Mitä tapahtui? Millaisessa tilanteessa tuotetta käytettiin? (*):
Aiheutuiko käytöstä vahinkoa? Millaista?:

Tuotteen valmistaja tai maahantuoja:

Nimi:    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    Sähköposti:
  

Ostopaikan yhteystiedot:

Nimi:    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    
  

Ilmoittajan yhteystiedot:

Ilmoita yhteystietosi, jos haluat henkilökohtaisen vastauksen tai yhteydenoton ilmoitukseesi. Jos et halua jättää yhteystietojasi, tarkistathan, että antamasi tiedot tuotteesta ovat mahdollisimman kattavat.
 Haluan jättää yhteystietoni

Nimi:    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    Sähköposti:
  

Tällä lomakkeella voit tehdä Tukesille ilmoituksen kuluttajapalvelun aiheuttamasta vaara- tai läheltä piti -tilanteesta.

Asian käsittelyä varten tarvitsemme mahdollisimman tarkat tiedot palvelusta ja sen aiheuttamasta vaaratilanteesta. Jätä yhteystietosi, jos haluat henkilökohtaisen vastauksen tai mahdollisuuden antaa lisätietoja tapaukseen liittyen. Voit tehdä ilmoituksen myös nimettömänä.

Ilmoituslomakkeen pakolliset tiedot on merkitty (*)-merkillä.


Tarjottu palvelu (*):
Palvelun ostoajankohta :

Kuvaus palvelun aiheuttamasta vaaratilanteesta tai mahdollisesta turvallisuuspuutteesta. (*):
Arvio vahingon laadusta tai mahdollisesta terveyshaitasta

Ostopaikan yhteystiedot :

Nimi (*):    Osoite (*):
Postinumero (*):    Postitoimipaikka (*):
Puhelinnumero:    
 

  


Ilmoittajan yhteystiedot:

Ilmoita yhteystietosi, jos haluat henkilökohtaisen vastauksen tai yhteydenoton ilmoitukseesi. Jos et halua jättää yhteystietojasi, tarkistathan, että antamasi tiedot tuotteesta ovat mahdollisimman kattavat.
 Haluan jättää yhteystietoni

Nimi:    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    Sähköposti:
  

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Tukesille rakennustuotteesta, joka on vaaraksi turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle tai joka ei ole suoritustasoilmoituksen, tyyppihyväksynnän, varmennustodistuksen tai muun vapaaehtoisen sertifikaatin mukainen. Lisäksi tällä lomakkeella voit tehdä Tukesille ilmoituksen, rakennustuotteesta, jota ei ole asianmukaisesti CE- merkitty.

Tarvitsemme mahdollisimman tarkat tiedot rakennustuotteesta ja sen valmistajasta tai maahantuojasta. Tiedot löytyvät yleensä rakennustuotteeseen kiinnitetystä merkinnästä, sen pakkauksesta tai sen mukana toimitetuista asiakirjoista.

Rakennustuote on tuote tai tuotejärjestelmä, jota käytetään pysyvänä osana rakennuskohteessa ja jonka ominaisuudet vaikuttavat rakennuskohteen ominaisuuksiin. Rakennustuotteita ovat esim. ontelolaatta, lämmöneriste tai asfaltin kiviaines. Rakennustuotteita eivät ole esim. kaapistot ja sisustustuotteet.

Liitä ilmoitukseen mahdolliset valokuvat tai kopiot rakennustuotteen mahdollisista merkinnöistä (CE-merkintä, tyyppihyväksyntämerkki, sertifikaatti, tms.) sekä mahdolliset muut asiakirjat, esim. suoritustasoilmoitus, sertifikaatit tai testausraportit.

Ilmoituslomakkeen pakolliset tiedot on merkitty (*)-merkillä.


Rakennustuotteen kaupallinen nimi tai tuotemerkki (*):

Rakennustuotteen kuvaus (yleiskuvaus, käyttötarkoitus ja yksilöintitiedot, esim. mitat) (*):

Onko tuotteessa tai siihen kiinnitetyssä etiketissä, tuotepakkauksessa tai kaupallisissa asiakirjoissa CE-merkintä? Kyllä     Ei     Ei tietoa 

Mitä puutteita rakennustuotteessa on? (*):

Rakennustuotteen valmistajan tai maahantuojan tiedot :

Nimi:    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    Sähköposti:

Tuotteen ostoajankohta :

Rakennustuotteen osto- tai käyttöpaikan tiedot :

Nimi:    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    Sähköposti:
  

Ilmoittajan yhteystiedot:

Ilmoita yhteystietosi, jos haluat henkilökohtaisen vastauksen tai yhteydenoton ilmoitukseesi. Jos et halua jättää yhteystietojasi, tarkistathan, että antamasi tiedot tuotteesta ovat mahdollisimman kattavat.
 Haluan jättää yhteystietoni

Nimi:    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    Sähköposti:
  

Valitse rooli :  

Tällä lomakkeella palveluntarjoaja voi tehdä Tukesille lakisääteisen (KuTuL 8 §) ilmoituksen kuluttajapalvelussa tapahtuneesta onnettomuudesta tai vakavasta vaara- tai läheltä piti -tilanteesta.

Pakolliset tiedot on merkitty (*) -merkillä.


Palvelu, jossa onnettomuus tai vaaratilanne on tapahtunut (*):
Päivämäärä (*):
Tapahtumapaikka (*):
Kuvaus palvelun aiheuttamasta vaaratilanteesta tai mahdollisesta turvallisuuspuutteesta (*):
Mitä vammoja tai terveyshaittaa on aiheutunut (*):
Loukkaantuneen ikä (*):
Tapahtumaan vaikuttaneita tekijöitä (*):
Mitä olette tehneet tai aiotte tehdä tapauksen johdosta (*):

Yhteystiedot:
Palveluntarjoajan nimi (*):
Y-tunnus (*):
Osoite (*):
Yhteyshenkilön nimi (*):
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite (*):
Yhteyshenkilön puhelinnumero (*):
Lisätietoja:

Voit liittää ilmoitukseesi tiedostoja, esimerkiksi kuvia tai asiakirjoja.

Valitse useampi liite pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa. Voit myös raahata ja pudottaa tiedostot tähän.
Olet ladannut / MB     


Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon lähetetyt ilmoitukset ovat julkisuuslain mukaisia asiakirjoja, ja ne tallentuvat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston markkinavalvontarekisteriin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto käsittelee luovuttamiasi henkilötietojasi huolellisesti, lainmukaisesti ja varmistaa näiden asianmukaisen tietosuojan. Voit myös halutessasi jättää ilmoituksen nimettömänä.
Tietosuojaseloste
Tukesiin lähetetyt ilmoitukset ovat julkisuuslain mukaisia asiakirjoja, ja ne tallentuvat Tukesin rekisteriin. Tukes käsittelee luovuttamiasi henkilötietojasi huolellisesti, lainmukaisesti ja varmistaa näiden asianmukaisen tietosuojan.

Syötä laskutehtävän vastaus numeroina alla olevaan kenttään. Laskutehtävän tarkoituksena on estää koneellinen roskapostitus.


Loading

© Tukes 2024