Ilmoitukset vaarallisista tai puutteellisista tuotteista ja vaarallisista kuluttajapalveluista

Täällä voit tehdä ilmoituksen :

  • tuotteesta, joka on vaarallinen, turvallisuudeltaan puutteellinen tai muuten vaatimustenvastainen
  • kuluttajapalvelun aiheuttamasta vaara- tai läheltä piti -tilanteesta. Kuluttajapalveluita ovat esimerkiksi huvi- ja leikkipuistot, uimahallit, yleisötapahtumat ja kauneudenhoitopalvelut.
  • rakennustuotteesta, joka on vaaraksi turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle taikka joka ei ole suoritustasoilmoituksen, tyyppihyväksynnän, varmennustodistuksen tai muun vapaaehtoisen sertifikaatin mukainen
  • palveluntarjoajan oma-aloitteinen ilmoitus kuluttajapalvelussa tapahtuneesta onnettomuudesta tai vakavasta läheltä piti -tilanteesta

Sähköasennuksia tai sähkötöiden tekemistä koskevat asiat pyydetään ilmoittamaan Tukesin Kysy tai anna palautetta palstan kautta.

Valitse alla olevasta valikosta oikea ilmoitustyyppi ja täytä se ohjeiden mukaan mahdollisimman tarkasti. Ilmoita myös yhteystietosi, jos haluat henkilökohtaisen vastauksen. Voit tulostaa tai tallentaa ilmoituksen itsellesi lähettämisen jälkeen.

Tutustu tietosuojakäytäntöihimme.


Ilmoitukseni koskee
 

Tällä lomakkeella voit tehdä Tukesille ilmoituksen vaarallisesta, turvallisuudeltaan puutteellisesta tai muuten vaatimustenvastaisesta tuotteesta sekä tuotteen aiheuttamasta vaara- tai läheltä piti -tilanteesta.

Asian käsittelyä varten tarvitsemme mahdollisimman tarkat tiedot tuotteesta ja sen aiheuttamasta vaaratilanteesta. Jätä yhteystietosi, jos haluat henkilökohtaisen vastauksen tai mahdollisuuden antaa lisätietoja tapaukseen liittyen. Voit tehdä ilmoituksen myös nimettömänä.

Ilmoituslomakkeen pakolliset tiedot on merkitty (*)-merkillä.


Tuotteen kuvaus (esim. kahvinkeitin, pyöräilykypärä) (*):
Tuotemerkki tai kauppanimi (*):
Muut tunnistetiedot (malli/tyyppi, EAN-koodi, valmistusvuosi, väri jne.) (*):
Onko tuotteessa CE-merkintä: Kyllä     Ei     Ei tietoa 

Tuotteen ostoajankohta:

Kuvaus tuotteen puutteesta tai vaatimustenvastaisuudesta sekä selvitys tuotteen mahdollisesti aiheuttamasta vaaratilanteesta (*):
Arvio vahingon laadusta tai mahdollisesta terveyshaitasta:

Tuotteen valmistaja tai maahantuoja:

Nimi:    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    Sähköposti:
  

Ostopaikan yhteystiedot:

Nimi:    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    
  

Ilmoittajan yhteystiedot:

Ilmoita yhteystietosi, jos haluat henkilökohtaisen vastauksen tai yhteydenoton ilmoitukseesi. Jos et halua jättää yhteystietojasi, tarkistathan, että antamasi tiedot tuotteesta ovat mahdollisimman kattavat.
 Haluan jättää yhteystietoni

Nimi:    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    Sähköposti:
  

Tällä lomakkeella voit tehdä Tukesille ilmoituksen kuluttajapalvelun aiheuttamasta vaara- tai läheltä piti -tilanteesta.

Asian käsittelyä varten tarvitsemme mahdollisimman tarkat tiedot palvelusta ja sen aiheuttamasta vaaratilanteesta. Jätä yhteystietosi, jos haluat henkilökohtaisen vastauksen tai mahdollisuuden antaa lisätietoja tapaukseen liittyen. Voit tehdä ilmoituksen myös nimettömänä.

Ilmoituslomakkeen pakolliset tiedot on merkitty (*)-merkillä.


Tarjottu palvelu (*):
Palvelun ostoajankohta :

Kuvaus palvelun aiheuttamasta vaaratilanteesta tai mahdollisesta turvallisuuspuutteesta. (*):
Arvio vahingon laadusta tai mahdollisesta terveyshaitasta

Ostopaikan yhteystiedot :

Nimi (*):    Osoite (*):
Postinumero (*):    Postitoimipaikka (*):
Puhelinnumero:    
 

  


Ilmoittajan yhteystiedot:

Ilmoita yhteystietosi, jos haluat henkilökohtaisen vastauksen tai yhteydenoton ilmoitukseesi. Jos et halua jättää yhteystietojasi, tarkistathan, että antamasi tiedot tuotteesta ovat mahdollisimman kattavat.
 Haluan jättää yhteystietoni

Nimi:    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    Sähköposti:
  

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Tukesille rakennustuotteesta, joka on vaaraksi turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle tai joka ei ole suoritustasoilmoituksen, tyyppihyväksynnän, varmennustodistuksen tai muun vapaaehtoisen sertifikaatin mukainen. Lisäksi tällä lomakkeella voit tehdä Tukesille ilmoituksen, rakennustuotteesta, jota ei ole asianmukaisesti CE- merkitty.

Tarvitsemme mahdollisimman tarkat tiedot rakennustuotteesta ja sen valmistajasta tai maahantuojasta. Tiedot löytyvät yleensä rakennustuotteeseen kiinnitetystä merkinnästä, sen pakkauksesta tai sen mukana toimitetuista asiakirjoista.

Rakennustuote on tuote tai tuotejärjestelmä, jota käytetään pysyvänä osana rakennuskohteessa ja jonka ominaisuudet vaikuttavat rakennuskohteen ominaisuuksiin. Rakennustuotteita ovat esim. ontelolaatta, lämmöneriste tai asfaltin kiviaines. Rakennustuotteita eivät ole esim. kaapistot ja sisustustuotteet.

Liitä ilmoitukseen mahdolliset valokuvat tai kopiot rakennustuotteen mahdollisista merkinnöistä (CE-merkintä, tyyppihyväksyntämerkki, sertifikaatti, tms.) sekä mahdolliset muut asiakirjat, esim. suoritustasoilmoitus, sertifikaatit tai testausraportit.

Ilmoituslomakkeen pakolliset tiedot on merkitty (*)-merkillä.


Rakennustuotteen kaupallinen nimi tai tuotemerkki (*):

Rakennustuotteen kuvaus (yleiskuvaus, käyttötarkoitus ja yksilöintitiedot, esim. mitat) (*):

Onko tuotteessa tai siihen kiinnitetyssä etiketissä, tuotepakkauksessa tai kaupallisissa asiakirjoissa CE-merkintä? Kyllä     Ei     Ei tietoa 

Mitä puutteita rakennustuotteessa on? (*):

Rakennustuotteen valmistajan tai maahantuojan tiedot :

Nimi:    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    Sähköposti:

Tuotteen ostoajankohta :

Rakennustuotteen osto- tai käyttöpaikan tiedot :

Nimi:    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    Sähköposti:
  

Ilmoittajan yhteystiedot:

Ilmoita yhteystietosi, jos haluat henkilökohtaisen vastauksen tai yhteydenoton ilmoitukseesi. Jos et halua jättää yhteystietojasi, tarkistathan, että antamasi tiedot tuotteesta ovat mahdollisimman kattavat.
 Haluan jättää yhteystietoni

Nimi:    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    Sähköposti:
  

Valitse rooli :  

Tällä lomakkeella palveluntarjoaja voi tehdä Tukesille kuluttajaturvallisuuslain 8 §:n mukaisen ilmoituksen kuluttajapalvelussa tapahtuneesta onnettomuudesta sekä vakavasta vaara- tai läheltä piti -tilanteesta.

Ilmoituslomakkeen pakolliset tiedot on merkitty (*)-merkillä.


Tiedot tarjottavista palveluista (palveluntarjoajan toimiala, tarjottavat palvelut sekä palvelu, jossa onnettomuus/ vaaratilanne on tapahtunut :
Päivämäärä (milloin tapahtui) :
Kuvaus palvelun aiheuttamasta vaaratilanteesta tai mahdollisesta turvallisuuspuutteesta.
Kuvaus aiheutuneesta vahingosta :
Syyt tapahtumalle ja mitä olette tehneet tai aiotte tehdä, ettei vastaavia onnettomuuksia / vakavia läheltä piti –tilanteita pääse syntymään (toimenpiteet ja aikataulu) :

Asiakkaiden määrä/vuosi:    Osallistujien lukumäärä:
Sääolosuhteet (jos ulkona):    Loukkaantuneiden määrä:
 

Palveluntarjoajan yhteystiedot ja yhteyshenkilö/ilmoittaja :

Nimi (*):    Osoite:
Postinumero:    Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:    Sähköposti (*):
  

Ilmoitukseen liitettävät tiedostot (esim. kuvat, asiakirjat):

Valitse useampi liite pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa. Voit myös raahata ja pudottaa tiedostot tähän.
Olet ladannut / MB     


Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon lähetetyt ilmoitukset ovat julkisuuslain mukaisia asiakirjoja, ja ne tallentuvat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston markkinavalvontarekisteriin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto käsittelee luovuttamiasi henkilötietojasi huolellisesti, lainmukaisesti ja varmistaa näiden asianmukaisen tietosuojan. Voit myös halutessasi jättää ilmoituksen nimettömänä.
Tietosuojaseloste
Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon lähetetyt ilmoitukset ovat julkisuuslain mukaisia asiakirjoja, ja ne tallentuvat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston markkinavalvontarekisteriin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto käsittelee luovuttamiasi henkilötietojasi huolellisesti, lainmukaisesti ja varmistaa näiden asianmukaisen tietosuojan.
Tietosuojaseloste

Syötä laskutehtävän vastaus numeroina alla olevaan kenttään. Laskutehtävän tarkoituksena on estää koneellinen roskapostitus.


Loading

© Tukes 2021