Etusivu  Kemikaalit / Puhdistus- ja pesuaineet
Tuotenimi: Nanolex Pure Shampoo
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: MMÄ-20200506-04

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Jakelija
Shineld
Pohjankaari 4
60120 SEINÄJOKI

 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotteen pakkausta ei ollut merkitty EU:n CLP-asetuksen vaaraviestintämerkintää koskevien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi kemikaalin käyttöturvallisuustiedote ei vastannut lainsäädännön vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin päätöksellä vaatimustenvastaisille tuotteille on asetettu myyntikielto.

 

© Tukes 2024