Etusivu  Hengityksensuojain
Tuotenimi: CG706 uudelleen käytettävä neopren kasvomaski
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi: 6 430056 523804
Vaaranlaji: Muu vaara
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: PEV-20201116-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta.

 

Vastuutaho

Ei määritelty
Caupo Group Oy
Temmeksentie 3
90400 OULU
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotetta on myyty henkilönsuojaimena, vaikka tuote ei täytä tyyppitarkastustodistuksen, vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja CE-merkinnän osalta vaatimuksia, joista säädetään henkilönsuojaimista annetussa henkilönsuojainasetuksessa (EU) 2016/425.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle määräyksen poistaa tämä tuote markkinoilta.

 

© Tukes 2024