Etusivu  Kynttilä
Tuotenimi: HEMTEX
Malli: PREMIUM MOMENTS
Tekniset arvot: 25cm, 38h
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi: 2203534025015
Vaaranlaji: Palo
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: JYP-20210222-06

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi! Palautusmenettelypäätöksellä toiminnanharjoittaja on velvoitettu suorittamaan toimenpiteet, joiden avulla markkinoilla (myynnissä) ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin. Kuluttajansuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Kuluttajansuojalaissa muutoksineen on tarkemmin kerrottu menettelystä.

 

Vastuutaho

Valmistuttaja
Hemtex Oy
Metsänneidonkuja 12
02130 ESBO
Puh. 020 7989 400
hemtex.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Muodostaan johtuen kynttilä voi kaatua liian helposti ja aiheuttaa palovaaran.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on määrännyt toiminnanharjoittajaa järjestämään tuotetta koskevan palautusmenettelyn.

 

© Tukes 2024