Etusivu   Esineet / Korut / Monimateriaalituote
Tuotenimi: Nahkaranneke neppareilla
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Esineet
Viivakoodi:
Vaatimustenvastaisuus: Vaaralliset aineet
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: PRS-20200824-07

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi. Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen, sekä suorittamaan toimenpiteet, joilla jälleenmyyjillä olevat vaatimustenvastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta, ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet palautetaan. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Nettikauppias
Arvoasiakas Ky www.korujenmaailma.fi
Peräkorventie 3 A 5
37560 LEMPÄÄLÄ

 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotteesta irtoaa nikkeliä yli sallitun raja-arvon.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut päätöksen, jolla yritys on määrätty järjestämään vaatimustenvastaisia tuotteita koskeva palautusmenettely.

 

© Tukes 2024