Etusivu  Heijastinliivi
Tuotenimi: Pro Touch heijastava juoksuliivi
Malli: Art. No. 56471420
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi: 6438307059911
Vaaranlaji: Muu vaara
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: ASK-20191003-05

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Talouden toimija on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Lisäksi Tukes on antanut päätöksen, jonka mukaan yritys ei saa jatkaa tuotteiden myyntiä ennen kuin tuote on saatettu lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Intersport Finland Oy
Malminkartanonkuja 4
00390 HELSINKI
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä CE-merkinnän, tyyppitarkastuksen, vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, eikä ohjeiden osalta vaatimuksia, joista säädetään henkilönsuojaimista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1993/1406).

 

Toimenpide / Päätös

Talouden toimija on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin ja poistanut tuotteen markkinoilta. Lisäksi Tukes on antanut asiasta myyntikieltopäätöksen.

 

© Tukes 2024