Etusivu  Lihashuoltovasara
Tuotenimi: Theratec MG2
Malli: TTGUN-MG2 / ALD-121300 (latauslaite)
Tekniset arvot: Hieromavasara: 12VDC, 1A, 2400mAh, Verkkoliitäntäkoje: 100-240VAC, 50/60Hz, 12VDC, 1,3A
Tuoteryhmä: Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Viivakoodi: 6438168107738
Vaaranlaji: Sähköisku
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: YNS-20201112-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote välittömästi käytöstä. Palautusmenettelyn mukaisella päätöksellä talouden toimija on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä ja myös loppukäyttäjiltä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Prioritas Oy
c/o Salomaa Pikkujärventie 7b
01680 VANTAA

 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Liitäntälaitteen ensiö- ja toisiopiirien välinen eristys ei täytä vahvistetulle eristykselle tuotestandardissa annettuja vaatimuksia. Liitäntälaite ei kestänyt jännitelujuustestiä. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60335 vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin tekemä palautusmenettelyä koskeva päätös.

 

© Tukes 2024