Etusivu  Farmitunkki
Tuotenimi: Torin Big Red Jacks
Malli: Tuotenro 6438114423646, erä 05/2020
Tekniset arvot: 48"
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Muut ulkoiset vammat, Puristuminen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: SOH-20200624-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote välittömästi käytöstä. Palautusmenettelyn mukaisella päätöksellä toiminnanharjoittaja on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä ja myös loppukäyttäjiltä. Kuluttajansuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Tokmanni Oy
Isolammintie 1
04600 MÄNTSÄLÄ
Puh. 020 728 6000
www.tokmanni.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008) vaatimuksia eikä tuotetta koskevassa eurooppalaisessa harmonisoidussa standardissa SFS-EN 1494+A1 määriteltyä turvallisuuden tasoa. Tuotteen rakenteessa, merkinnöissä ja käyttöohjeissa on puutteita. Puutteista johtuen tuote ei sovellu tarkoitukseensa ja sen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisvaaraa tai muuta terveyden tai omaisuuden vaaraa.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti poistanut tuotteen myynnistä. Lisäksi Tukes on määrännyt toiminnanharjoittajaa järjestämään tuotetta koskevan palautusmenettelyn.

 

© Tukes 2024