Etusivu  Hengityksensuojain
Tuotenimi: Disposable face masks, tuotetta myyty useilla eri nimillä.
Malli: Mm. NBI Nordic Beauty Importin disposable protective mask, Kärkkäisellä: suu nenäsuojus (EAN: 643005851901),
Tekniset arvot: Verkkokauppa.com: KEEP IT -Suu-nenäsuojain (tuotenumero: 62860)
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Muu vaara
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: TUH-20200522-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Nordic Lifestyle Import Oy
Bulevardi 21
00180 HELSINKI
Puh. 0407734022
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotetta on myyty henkilönsuojaimena, vaikka tuote ei täytä tyyppitarkastustodistuksen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osalta vaatimuksia, joista säädetään henkilönsuojaimista annetussa henkilönsuojainasetuksessa (EU) 2016/425.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle määräyksen poistaa tämä tuote markkinoilta.

 

© Tukes 2024