Etusivu  Kemikaalit / Muut kemikaalit
Tuotenimi: Grafoseal New Formula
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: SKO-20200428-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen, sekä suorittamaan toimenpiteet, joilla jälleenmyyjillä olevat vaatimustenvastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Valmistaja
Mukkulan Ulpukka Ky (DS-Kemia)


 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Kemikaalin varoitusetiketti ei ollut kaikilta osin CLP-asetuksen vaatimusten mukainen. Lisäksi kemikaalin käyttöturvallisuustiedote ei vastannut kaikilta osin lainsäädännön vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut päätöksen, jolla yritys on määrätty poistamaan vaatimustenvastaiset tuotteet markkinoilta.

 

© Tukes 2024