Etusivu  Tuttiketju
Tuotenimi: Nappikauppa Punahilkka
Malli: Tuttiketjun vaatekiinnike
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Tukehtuminen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: TUH-20200414-06

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi! Palautusmenettelypäätöksellä toiminnanharjoittaja on velvoitettu suorittamaan toimenpiteet, joiden avulla markkinoilla (myynnissä) ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin. Kuluttajansuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Kuluttajansuojalaissa muutoksineen on tarkemmin kerrottu menettelystä. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta. Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen. Toiminnanharjoittaja antaa lisätietoja toimintaohjeista sekä tuotteen aiheuttamasta vaarasta, lisätietoja: https://www.nappikauppapunahilkka.fi/fi/artikkeli/takaisinveto

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Affordia Oy Nappikauppa Punahilkka

Puh. 0503003979
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

 

Toimenpiteen syy

Tuotteesta irtoaa pieniä osia, joista voi aiheutua lapsille tukehtumisvaara.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut asiasta myyntikieltopäätöksen ja määrännyt toiminnanharjoittajaa järjestämään tuotetta koskevan palautusmenettelyn.

 

© Tukes 2024