Etusivu  Hiustenleikkuukone ladattava
Tuotenimi: NOVA
Malli: NHC-3780 (ITEM No: MK-03-0122)
Tekniset arvot: 110-220VAC, 50-60Hz, 3W
Tuoteryhmä: Kotitalouslaitteet
Viivakoodi: 6900003001223
Vaaranlaji:
Toimenpide: Kielto asettaa tuote saataville markkinoilla
Tapausnumero: YNS-20200901-07

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukesin päätöksellä talouden toimija on määrätty lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen; mukaan lukien uudet toimitukset jälleenmyyjille. Koska tuotteesta ei aiheudu välitöntä vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle, talouden toimijaa ei ole velvoitettu keräämään tätä tuotetta pois jälleenmyyjiltä tai loppukäyttäjiltä. Kuluttaja voi kuitenkin kuluttajasuojalain mukaan palauttaa tuotteen virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voi tehdä, on myyjällä oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Lepistö-Group Oy (Hintakaari)
Sivutie 1
39200 KYRÖSKOSKI
Puh. 02-641 0580
www.hintakaari.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) vaatimuksia. Tuotteen pistotulppa ei ole Suomessa sovellettavan standardin mukainen.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut asiasta päätöksen, jolla yritystä kielletään asettamasta tuotetta saataville markkinoilla. Yritys ei saa enää myydä tai muuten luovuttaa tuotteita, joita päätös koskee.

 

© Tukes 2024