Etusivu  Sähkökaapelit
Tuotenimi: TTkabeli d.o.o.
Malli: EXQ-Light Pro Cca 3G1,5
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: CE Rakennustuote
Viivakoodi:
Vaaranlaji:
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: MTA-20200320-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään kieltänyt jakelijaa tarjoamasta, pitämästä kaupan tai luovuttamasta vaatimustenvastaista tuotetta. Jakelija on poistanut tuotteet oma-aloitteisesti myynnistä. Päätös koskee 2.10.2019 valmistettua erää. Jos Rexel Finland Oy aikoo myöhemmin myydä tai muuten luovuttaa tuotteesta versiota, jonka vaatimustenmukaisuus on varmennettu, uudessa tuotteessa on oltava eri tunnistetiedot kuin tuotteessa, jota tämä päätös koskee. Erilaiset tunnistetiedot varmistavat tuotteen jäljitettävyyden. Uudelle tuotteelle tulee laatia myös uusi suoritustasoilmoitus.

 

Vastuutaho

Jakelija
Rexel Finland Oy
Varastokatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 010 509 311
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä EU:n rakennustuoteasetuksen nro 305/2011 vaatimuksia. Tukes on selvittänyt tuotteen vaatimustenmukaisuutta ja testauttanut sen akkreditoidussa testauslaboratoriossa. Tuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 50575:2014+A1:2016 soveltamisalaan. Tuotteen palotekninen käyttäytyminen testattiin standardien EN 60332-1-2:2004+A1:2016, EN 50399:2011 ja EN 60754-2:2014 mukaisesti. Valmistajan suoritustasoilmoituksen DOP-0004/19 mukaan reagointi tuleen täyttää luokan Cca-s1,d1,a1 vaatimukset. Testaukseen toimitettu tuote ei täytä kaikilta osin luokan Cca-s1,d1,a1 vaatimuksia; testattu luokka on Dca-s2,d2,a1. Testatun tuotteen palotekninen käyttäytyminen (lämmön vapautuminen, savunmuodostus ja liekehtivät pisarat) aiheuttaa palotilanteessa riskin rakennuksen käyttäjille.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut asiasta myyntikieltopäätöksen.

 

© Tukes 2024