Etusivu  Sähkökaapelit
Tuotenimi: TELE-FONIKA Kable
Malli: Flameblocker EXQ Light EVO 5G1,5 500V
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: CE Rakennustuote
Viivakoodi:
Vaaranlaji:
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: MTA-20200320-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään kieltänyt jakelijaa tarjoamasta, pitämästä kaupan tai luovuttamasta vaatimustenvastaista tuotetta. Jakelija on poistanut tuotteet oma-aloitteisesti myynnistä. Päätös koskee 2.2.2020 valmistettua erää. Jos SLO Oy aikoo myöhemmin myydä tai muuten luovuttaa tuotteesta versiota, jonka vaatimustenmukaisuus on varmennettu, uudessa tuotteessa on oltava eri tunnistetiedot kuin tuotteessa, jota tämä päätös koskee. Erilaiset tunnistetiedot varmistavat tuotteen jäljitettävyyden. Uudelle tuotteelle tulee laatia myös uusi suoritustasoilmoitus.

 

Vastuutaho

Jakelija
SLO Oy
Ritakuja 2
01740 VANTAA
Puh. 010-283 11
www.slo.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä EU:n rakennustuoteasetuksen nro 305/2011 vaatimuksia. Tukes on selvittänyt tuotteen vaatimustenmukaisuutta ja testauttanut sen akkreditoidussa testauslaboratoriossa. Tuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 50575:2014+A1:2016 soveltamisalaan. Tuotteen palotekninen käyttäytyminen testattiin standardien EN 60332-1-2:2004+A1:2016, EN 50399:2011, EN 60754-2:2014 ja EN 61034-2:2005+A1:2013 mukaisesti. Valmistajan suoritustasoilmoituksen DoP-17-0224-01 mukaan reagointi tuleen täyttää luokan B2ca-s1a,d0,a1 vaatimukset. Tukesin testaama tuote ei kuitenkaan täyttänyt testauksessa kaikilta osin luokan B2ca-s1a,d0,a1 vaatimuksia; testattu luokka on Dca-s2,d2,a1. Testatun tuotteen palotekninen käyttäytyminen (lämmön vapautuminen, savunmuodostus ja liekehtivät pisarat) aiheuttaa palotilanteessa riskin rakennuksen käyttäjille.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut asiasta myyntikieltopäätöksen.

 

© Tukes 2023