Etusivu  Kaasuliesi
Tuotenimi: Mustang
Malli: Kaasuliesi, 2 poltinta
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi: 6410412639974
Vaaranlaji:
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: JYP-20200417-08

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta.

 

Vastuutaho

Valmistaja
Tammer Brands Oy
Viinikankatu 36
33800 TAMPERE
Puh. 03-252 1111
www.tammertukku.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä tyyppitarkastustodistuksen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osalta vaatimuksia, joista säädetään kaasulaiteasetuksessa (EU) 2016/426. Päätöksen mukaan yritys ei saa jatkaa tuotteiden myyntiä ennen kuin tuote on saatettu lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle määräyksen poistaa tämä tuote markkinoilta.

 

© Tukes 2024