Etusivu  Kaasuliesi
Tuotenimi: Hornet
Malli: Kaasuliesi 2-poltinta 3400/750/4300W
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi: 6438168004471
Vaaranlaji:
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: JYP-20200417-07

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Scandic Trading House Oy Ltd
Yrittäjänkaari 7
30420 FORSSA
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä tyyppitarkastustodistuksen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osalta vaatimuksia, joista säädetään kaasulaiteasetuksessa (EU) 2016/426. Päätöksen mukaan yritys ei saa jatkaa tuotteiden myyntiä ennen kuin tuote on saatettu lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle määräyksen poistaa tämä tuote markkinoilta.

 

© Tukes 2024