Etusivu  Grilli
Tuotenimi: Mustang Slate Tampere
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Palo
Toimenpide: Turvallisuustiedote
Tapausnumero: OMP-20200625-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Mustang-pihagrillien käyttöohjeisiin on lisätty vähimmäisetäisyydet tulenarkoihin materiaaleihin. Toiminnanharjoittaja kehottaa kaikkia tuotteen hankkineita asiakkaita tarkastamaan pihagrillin suojaetäisyydet, myös jo asennettujen. Pihagrillien suojaetäisyyksien toteutuminen tulee tarkistaa käyttäjän toimesta. Toiminnanharjoittaja kehottaa kaikkia pihagrillin hankkineita asiakkaita tarkistamaan tuotteen suojaetäisyydet. Toiminnanharjoittaja antaa lisätietoja asiasta. Vähimmäisetäisyydet tulenarkoihin materiaaleihin Grillin yläpuolella: Vähintään 4 metriä tulenarkoihin materiaaleihin. Älä käytä grilliä markiisin tai pergolan alla. Grillin ympärillä: Vähintään 1,5 metriä tulenaroista materiaaleista. Neste- tai kaasupolttoaineet: Vähintään 10 metriä. Älä säilytä neste- tai kaasupolttoaineita, pulloja tai säiliöitä grillin läheisyydessä. Varmista, että kaikki polttoainesäiliöt on suljettu tiiviisti höyryjen vuotamisen välttämiseksi.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Tammer Brands Oy
Viinikankatu 36
33800 TAMPERE
Puh. 03-252 1111
www.tammertukku.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotteen käyttöohjeista on puuttunut tarvittavat suojaetäisyydet.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt toimenpiteisiin ja muistuttaa asiakkaita tarkastamaan jo asennettujen tuotteiden suojaetäisyydet.

 

© Tukes 2024