Etusivu  Sähköimpulssilaite
Tuotenimi: RIMBA Digital Sex Power Box
Malli: #7890 / 0610 (verkkoliitäntäkoje) /No: 931L (siirtymispistokytkin)
Tekniset arvot: Verkkoliitäntäkoje / power supply unit : Input: 100 – 240 V~, 50 / 60 Hz. Output: 6 VDC, 1 A
Tuoteryhmä: Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Viivakoodi: 8718924231777
Vaaranlaji: Sähköisku
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: YNS-20200424-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote välittömästi käytöstä. Palautusmenettelyn mukaisella päätöksellä talouden toimija on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä ja myös loppukäyttäjiltä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Sex Shop Finland Oy
Porttipuistontie 7
01200 VANTAA
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotteen verkkolaite ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60950 sekä SFS 5610 vaatimuksia. Vakava eristyspuute verkkolaitteen muuntajassa. Verkkolaitteen yhteydessä toimitettu adapteri (siirtymispistokytkin) aiheuttaa välittömän sähköiskun vaaran. Siirtymispistokytkin ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin IEC 60884 vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin tekemä palautusmenettelyä koskeva päätös.

 

© Tukes 2024