Etusivu  Hengityksensuojain
Tuotenimi: Primo+
Malli: Kertakäyttöinen kasvonsuoja
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi: 6 438284 146420
Vaaranlaji: Muu vaara
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: TUH-20200417-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Puuilo Oy
Virkatie 7
01510 VANTAA
Puh. 0207869404
www.puuilo.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotetta on myyty henkilönsuojaimena, vaikka tuote ei täytä tyyppitarkastustodistuksen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osalta vaatimuksia, joista säädetään henkilönsuojaimista annetussa henkilönsuojainasetuksessa (EU) 2016/425.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle määräyksen poistaa tämä tuote markkinoilta.

 

© Tukes 2024