Etusivu  Kemikaalit / Maalit, lakat ja vernissat
Tuotenimi: Veniard Lakka
Malli: punainen
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: JUO-20191004-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen, sekä suorittamaan toimenpiteet, joilla jälleenmyyjillä olevat vaatimustenvastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Jakelija
OPM International Oy

Puh. 09 2790460
www.opm.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Kemikaalia ei ole luokiteltu eikä merkitty CLP-asetuksen mukaisesti ja kemikaalin pakkauksesta puuttuvat varoitusmerkinnät.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin. Tukes on lisäksi antanut päätöksen, jolla yritys on määrätty poistamaan vaatimustenvastaiset tuotteet markkinoilta.

 

© Tukes 2023