Etusivu  Kemikaalit / Pintakäsittelyaineet
Tuotenimi: Testihappo, hopea
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: JUO-20191204-08

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä. Tuotteen voi palauttaa myyjälle. Toiminnanharjoittaja antaa asiassa lisätietoja toimintaohjeista sekä tuotteen aiheuttamasta vaarasta.

 

Vastuutaho

Jakelija
K.A. Rasmussen Oy
Eteläranta 14
00130 HELSINKI
Puh. 09 654 446
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Kemikaalin luokitus ja varoitusmerkinnät eivät vastaa CLP-asetuksen vaatimuksia. Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote ei ole REACH-asetuksen vaatimuksen mukainen. Kemikaali sisältää myös kaliumdikromaattia, joka on ns. erityistä huolta aiheuttava aine (SVHC-aine) ja se on sisällytetty myös REACH-asetuksen liitteen XIV luvanvaraisten aineiden luetteloon.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin. Tukes on lisäksi antanut myyntikielto sekä palautusmenettely koskevan päätöksen, jolla yritys on määrätty poistamaan vaatimustenvastaiset tuotteet loppukäyttäjiltä.

 

© Tukes 2021