Etusivu  Kemikaalit / Liima- ja sideaineet
Tuotenimi: DUO Eyelash Adhesive White/Clear
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: TKA-20191031-04

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen, sekä suorittamaan toimenpiteet, joilla jälleenmyyjillä olevat vaatimustenvastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Punanaamio Oy
Hiidenkatu 9 rak. 6 B
20360 TURKU
Puh. 044 580 5855
www.punanaamio.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Kemikaalia ei saa myydä yleiseen kulutukseen, koska se sisältää formaldehydiä yhtä paljon tai enemmän kuin 0,1% ja siten sitä koskee EU:n REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nimikkeen 28 mukainen rajoitus.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut päätöksen, jolla yritys on määrätty poistamaan vaatimustenvastaiset tuotteet markkinoilta.

 

© Tukes 2022