Etusivu  Kääntöpöytäsaha
Tuotenimi: Power Craft
Malli: 48455, sarjanro. 120380
Tekniset arvot: 1400W
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Leikkautuminen/viiltyminen, Muut ulkoiset vammat
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: SOH-20190611-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Schou Finland Oy Ab


 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008) vaatimuksia eikä tuotetta koskevissa eurooppalaisissa harmonisoiduissa standardeissa EN 61029-1:2009+A11:2010 ja EN 61029-2-11:2012 määriteltyä turvallisuuden tasoa. Tuotteen rakenteessa, merkinnöissä ja käyttöohjeissa on puutteita.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle tuotetta koskevan myyntikieltopäätöksen.

 

© Tukes 2023