Etusivu  Moottorisaha
Tuotenimi: Norrköping
Malli: Item No. TF-GCS001
Tekniset arvot: 52cc
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Leikkautuminen/viiltyminen
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: SOH-20190923-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myymisen. Lisäksi Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Valmistaja
Puuilo Oy Vantaa (Aputoiminimi Tamforce Group)
Virkatie 7
01510 VANTAA
Puh. 09-323 2260
www.puuilo.com
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN ISO 11681-1 vaatimuksia. Tuotteen rakenteessa, merkinnöissä ja käyttöohjeissa on puutteita. Puutteista johtuen tuote ei sovellu tarkoitukseensa ja sen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisvaaraa tai muuta terveyden tai omaisuuden vaaraa.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle tuotetta koskevan myyntikieltopäätöksen.

 

© Tukes 2024