Etusivu  Mittausväline
Tuotenimi: AXIO MET
Malli: AX-MS811
Tekniset arvot: 600 V, CAT II
Tuoteryhmä: Mittavälineet
Viivakoodi: ei ole
Vaaranlaji: Palovamma, Sähköisku
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: JAT-20191010-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Määräyksellä poistaa tuote markkinoilta talouden toimija on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Starelec Oy
PL 275 (Kiillekuja 3)
65101 VAASA
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Mittapäiden paljas johtava osa ei täytä sille asetettuja vaatimuksia liittyen suojaukseen valokaarta ja oikosulkua vastaan. Mittapään paljas johtava osa ei saa olla yli 4,0 mm pituinen.Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 61010-031 vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin päätöksellä tuote on määrätty poistettavaksi markkinoilta.

 

© Tukes 2024