Etusivu  Mittausväline
Tuotenimi: Rawlink
Malli: 89029 / DT850L
Tekniset arvot: 500 V / CAT II, 5 A
Tuoteryhmä: Mittavälineet
Viivakoodi: 5709386890292
Vaaranlaji: Palo, Palovamma, Sähköisku
Toimenpide: Kielto asettaa tuote saataville markkinoilla
Tapausnumero: JAT-20191105-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukesin päätöksellä talouden toimija on määrätty lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen; mukaan lukien uudet toimitukset jälleenmyyjille. Koska tuotteesta ei aiheudu välitöntä vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle, talouden toimijaa ei ole velvoitettu keräämään tätä tuotetta pois jälleenmyyjiltä tai loppukäyttäjiltä. Kuluttaja voi kuitenkin kuluttajasuojalain mukaan palauttaa tuotteen virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voi tehdä, on myyjällä oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Jakelija
SCHOU FINLAND OY AB

02330 ESBO
Puh. 01027 10420
http://www.hpschou.com/
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Puutteet sekä mittarin että mittajohtimien rakenteessa ja mitoituksessa. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 61010 vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut asiasta päätöksen, jolla yritystä kielletään asettamasta tuotetta saataville markkinoilla. Yritys ei saa enää myydä tai muuten luovuttaa tuotteita, joita päätös koskee.

 

© Tukes 2024