Etusivu  Kemikaalit / Muut kemikaalit
Tuotenimi: BioTouch micro pigment black
Malli: 308457
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: ANV-20190410-05

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen, sekä suorittamaan toimenpiteet, joilla vaatimustenvastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Ky Bremau Bremau Beauty Finland
Olympiaranta 3
00140 HELSINKI
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotteen kadmiumin, lyijyn, bentso(a)pyreenin (BaP) sekä polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) pitoisuudet ylittävät tatuointivärien turvallisuutta koskevissa riskinarvioinneissa esitetyt pitoisuusrajat sekä Euroopan neuvoston tatuointivärien ja kestopigmentointivärien turvallisuusvaatimuksia ja kriteerejä koskevan päätöslauselman CoE ResAP 2008(1) suositukset, joten väri ei ole kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukainen.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt toimenpiteisiin tuotteen markkinoilta poistamiseksi. Tukes on lisäksi antanut päätöksen, jolla yritys on määrätty poistamaan vaatimustenvastaiset tuotteet markkinoilta. Tuotteen Euroopan brändin haltija on ilmoittanut tuotteen olevan väärennös.

 

© Tukes 2022