Etusivu  Kemikaalit / Muut kemikaalit
Tuotenimi: Colour King Orange
Malli: Oranssi väri
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Turvallisuustiedote
Tapausnumero: ANV-20190430-04

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä.

 

Vastuutaho

Nettikauppias
Light In The Box Limited

 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Värin sisältämät aromaattinen amiinin (4-metyyli-m-fenyleenidiamiini) ja bariumin pitoisuudet ylittävät tatuointivärien turvallisuutta koskevissa riskinarvioinneissa esitetyt pitoisuusrajat sekä Euroopan neuvoston tatuointivärien ja kestopigmentointivärien turvallisuusvaatimuksia ja kriteerejä koskevan päätöslauselman CoE ResAP 2008(1) suositukset, joten väri ei ole kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukainen.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on ollut yhteydessä tuotetta myyneeseen EU:n ulkopuolella sijaitsevaan verkkokauppaan ja pyytänyt tätä ryhtymään toimenpiteisiin.

 

© Tukes 2022