Etusivu  Kemikaalit / Muut kemikaalit
Tuotenimi: Colour King Black
Malli: musta väri
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji:
Toimenpide: Turvallisuustiedote
Tapausnumero: ANV-20190430-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä.

 

Vastuutaho

Nettikauppias
Light In The Box Limited

 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Värin sisältämä lyijyn, kadmiumin, bentso(a)pyreenin sekä polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteet) pitoisuudet ylittävät tatuointivärien turvallisuutta koskevissa riskinarvioinneissa esitetyt pitoisuusrajat, joten väri ei ole kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukainen.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on ollut yhteydessä tuotetta myyneeseen EU:n ulkopuolella sijaitsevaan verkkokauppaan ja pyytänyt tätä ryhtymään toimenpiteisiin.

 

© Tukes 2022