Etusivu  Tasapainoskootteri
Tuotenimi: ORB WheeL
Malli: X4 / HTDDC-P01, latauslaite CP4220
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Sähköisku
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: SOH-20190610-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Teknikmagasinet Finland Oy
Vandaportsgatan 3
01510 VANDA
Puh. 09 47892740
www.teknikmagasinet.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä koneiden sähköturvallisuudelle asetettuja vaatimuksia. Havaitut turvallisuuspuutteet voivat aiheuttaa sähköiskun vaaran.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle tuotetta koskevan myyntikieltopäätöksen.

 

© Tukes 2021