Etusivu  Liukuesteet
Tuotenimi: Patriot Kitka 1
Malli: Koko M: PKL1-M, 6417512524162. Koko L: PKL1-L, 6417512524179. Koko XL: PKL1-XL, 6417512524186
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Muu vaara
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: KAS-20190315-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Päätöksen mukaan yritys ei saa jatkaa tuotteiden myyntiä ennen kuin tuote on saatettu lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi.

 

Vastuutaho

Valmistaja
OPM International Oy

Puh. 09 2790460
www.opm.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä tyyppitarkastustodistuksen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osalta vaatimuksia, joista säädetään henkilönsuojaimista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1993/1406).

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle määräyksen poistaa tämä tuote markkinoilta.

 

© Tukes 2022