Etusivu  Latauslaite
Tuotenimi: Colisi
Malli: S4
Tekniset arvot: Input: 110-240VAC, 50/60Hz, Class II, IPX0 / 12VDC, 1A
Tuoteryhmä: Verkkoliitäntäkojeet ja lataus
Viivakoodi: 6970891760083
Vaaranlaji: Sähköisku
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: JAT-20190723-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote välittömästi käytöstä. Palautusmenettelyn mukaisella päätöksellä talouden toimija on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä ja myös loppukäyttäjiltä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa. Talouden toimijan ilmoituksen mukaan tuotetta on myyty ainoastaan Tukesille. On mahdollista, että tuotetta on markkinoilla myös jonkun muun maahantuomana. Näissä tapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä ST-Palaute@tukes.fi tai 029 5052 000.

 

Vastuutaho

Jakelija
Aroma Art Oy Vape Room
Hämeentie 7
00530 HELSINKI

 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Vakavat eristyspuutteet vaarallisesta verkkojännitteestä sekä läpilyönti jännitekokeessa. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60335 vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin tekemä palautusmenettelyä koskeva päätös.

 

© Tukes 2021