Etusivu  Pistorasia termostaatilla
Tuotenimi: any Control
Malli: RC-112R
Tekniset arvot: 10 A, 220 Vac
Tuoteryhmä: Asennustarvikkeet, kaapelit, komponentit
Viivakoodi: ei ole
Vaaranlaji: Sähköisku
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: JAT-20190725-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote välittömästi käytöstä. Palautusmenettelyn mukaisella päätöksellä talouden toimija on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä ja myös loppukäyttäjiltä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Nettikauppias
Vega Systems Oy Akvaterra.eu
Loisteputki 4
00750 HELSINKI
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60884 vaatimuksia. Tuotteen pistorasiaosa mahdollistaa jännitteisten osien koskemisen pistotulppaa liitettäessä.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin tekemä palautusmenettelyä koskeva päätös.

 

© Tukes 2022