Etusivu  Muut esineet
Tuotenimi: Shaggy
Malli:
Tekniset arvot: 50 x 80 cm, väri:tumma
Tuoteryhmä: Esineet
Viivakoodi: 4047125702071
Vaaranlaji:
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: JUO-20190823-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä. Toiminnanharjoittaja on oma-aloitteisesti ryhtynyt palautusmenettelyyn sekä vaarasta tiedottamiseen. Toiminnanharjoittaja antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheutumasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista.

 

Vastuutaho

Jakelija
TH-Market Oy Vahinkotavarakeskus
Porttikaari 2
01200 VANTAA
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

 

Toimenpiteen syy

Tuotteesta on testauksen yhteydessä löydetty lainsäädännössä asetetutun pitoisuusrajan ylittäviä määriä atsoväriä. Tiettyjen atsoväriaineiden käyttöä on rajoitettu kuluttajille tarkoitetuissa tekstiilituotteissa, koska ne voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt palautusmenettelyyn sekä tiedottamaan kuluttajia vaarasta. Yritys pyytää kuluttajia palauttamaan tuotteet ostopaikkaan.

 

© Tukes 2022