Etusivu  sähkörullalauta
Tuotenimi: Razor
Malli: 407020-03-1610HR17916/ latauslaite: HK-AD-219A050-EU
Tekniset arvot: Latauslaite: input:100-240V, 0,5 A, output:21,9 V, 0,5A
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Palo
Toimenpide: Kielto asettaa tuote saataville markkinoilla
Tapausnumero: KIH-20181121-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Truebell Finland Oy
Juurakkokuja 4
01510 VANTAA
Puh. 030 65050
www.truebell.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Laitteen liittimen materiaali ei kestänyt standardissa EN60335-1 annettuja tulenkestoisuusvaatimuksia. Liittimen palaminen aiheuttaa tulipalon vaaraa.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut asiasta myyntikieltopäätöksen.

 

© Tukes 2024