Etusivu  Tikas
Tuotenimi: AT16U monitoimitikas
Malli: MFY: 2016 (144034)
Tekniset arvot: 16 askelmaa
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi: 6418914849525
Vaaranlaji: Muut ulkoiset vammat
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: RES-20181017-06

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Isojoen Konehalli Oy
Keskustie 26
61850 KAUHAJOKI AS
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotteen kuormituksessa voi ilmetä muodonmuutoksia, mitkä saattavat aiheuttaa käyttäjälle putoamis- ja loukkaantumisvaaran.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle määräyksen poistaa tämä tuote markkinoilta.

 

© Tukes 2021