Etusivu  Kemikaalit / Muut kemikaalit
Tuotenimi: Koritinatanko Bera-Super LT
Malli: Tuotenumero: 80-6706
Tekniset arvot: 400 g
Tuoteryhmä: Kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: JUO-20190220-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi. Tukes on päätöksellään määrännyt yrityksen suorittamaan toimenpiteet, joilla loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet palautetaan. Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Jakelija
Motonet Oy


 

Ilmoitukset ja tiedotteet

 

Toimenpiteen syy

Tuote sisältää lyijyä, jota ei ole saanut myydä kuluttajille 1.3.2018 jälkeen. Kielto perustuu REACH-asetuksen liitteen XVII rajoitusnimikkeeseen 30.

 

Toimenpide / Päätös

Yritys on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myymisen. Tukes on lisäksi antanut päätöksen, jolla yritys on määrätty järjestämään vaatimustenvastaisia tuotteita koskeva palautusmenettely.

 

© Tukes 2022