Etusivu  Lämmitin
Tuotenimi: Scanheat
Malli: OM-H003, PO15596
Tekniset arvot: 4100 W
Tuoteryhmä: Kaasulaitteet
Viivakoodi: 6420154074742
Vaaranlaji: Palovamma
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: JYP-20180903-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Scandic Trading House Oy Ltd
Yrittäjänkaari 7
30420 FORSSA
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Kaasulämmittimen käytönaikaiset pintalämpötilat nousevat liian korkeiksi ja voi aiheuttaa palovamman vaaraa. Myös tuotteen merkinnöissä ja käyttöohjeissa, sekä tyyppitarkastustodistuksen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osalta ilmeni puutteita.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle määräyksen poistaa tämä tuote markkinoilta.

 

© Tukes 2021