Etusivu  Juotin
Tuotenimi: Biltema
Malli: 20-389
Tekniset arvot: 230Vac, 50Hz, 15W, Class I, IPX0
Tuoteryhmä: Sähkötyökalut
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Sähköisku
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: YNS-20190318-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote välittömästi käytöstä. Palautusmenettelyn mukaisella päätöksellä talouden toimija on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä ja myös loppukäyttäjiltä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Biltema Suomi Oy
Iltaruskontie 2
00750 HELSINGFORS
Puh. 0207609609
www.biltema.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60335 vaatimuksia. Kolvin sisäinen johdotus on väärin, vaihejohdin on yhteydessä metallikuoreen. Puute koskee tuotantoerää 18/30.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin tekemä palautusmenettelyä koskeva päätös.

 

© Tukes 2022