Etusivu  Lämmitin
Tuotenimi: Deuzer
Malli: 21982-KT001
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Kaasulaitteet
Viivakoodi: 6438022219829
Vaaranlaji: Palovamma
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: JYP-20180903-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Hong Kong Suomi Oy
Porttipuistontie 1
01200 VANTAA

 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Kaasulämmittimen käytönaikaiset pintalämpötilat nousevat liian korkeiksi ja voi aiheuttaa palovamman vaaraa. Myös tuotteen merkinnöissä ja tyyppitarkastustodistuksen sekä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osalta ilmeni puutteita.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle määräyksen poistaa tämä tuote markkinoilta.

 

© Tukes 2021