Etusivu  Melontakypärä
Tuotenimi: Palm
Malli: ap2000, tuotekoodi CH0004, valmistusvuosi 2014, valkoinen
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Muut ulkoiset vammat, Sisäiset vammat
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: KAS-20180614-04

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi! Talouden toimija on sitoutunut vapaaehtoisesti suorittamaan toimenpiteet, joiden avulla markkinoilla (myynnissä) ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin. Kuluttajansuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Kuluttajansuojalaissa muutoksineen on tarkemmin kerrottu menettelystä.

 

Vastuutaho

Jakelija
Bear & Water Oy Ab
Storörsvägen 2
01120 VÄSTERSKOG
Puh. 0500474835
http://www.bearwater.fi/
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä valtioneuvoston päätöksen henkilönsuojaimista (1993/1406) vaatimuksia eikä iskunvaimennuksen osalta tuotetta koskevassa eurooppalaisessa yhdenmukaistetussa standardissa EN 1385:2012 Melontakypärä määritettyä turvallisuuden tasoa.

 

Toimenpide / Päätös

Talouden toimija on vapaaehtoisesti ryhtynyt tuotetta koskevan palautusmenettelyn järjestämiseen. Lisäksi Tukes on antanut asiasta myyntikieltopäätöksen.

 

© Tukes 2021