Etusivu  Autonostin
Tuotenimi: Siirrettävä saksinostin
Malli: QJY-P-30
Tekniset arvot: 3T
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Muut ulkoiset vammat, Puristuminen
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: SOH-20181019-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote välittömästi käytöstä. Toiminnanharjoittaja on oma-aloitteisesti suorittanut toimenpiteet, joiden avulla loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin. Toiminnanharjoittaja antaa lisätietoja toimintaohjeista ja tuotteen aiheuttamasta vaarasta. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Autosali
Ruonantie 224
63510 LEHTIMÄKI KK
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008) vaatimuksia eikä tuotetta koskevassa eurooppalaisessa harmonisoidussa standardissa SFS-EN 1493:2010 määriteltyä turvallisuuden tasoa. Tuotteen rakenteessa, merkinnöissä ja käyttöohjeissa on puutteita. Puutteista johtuen tuote ei sovellu tarkoitukseensa ja sen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisvaaraa tai muuta terveyden tai omaisuuden vaaraa.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt tuotetta koskevan palautusmenettelyn järjestämiseen. Lisäksi Tukes on tehnyt päätöksen myyntikiellosta.

 

© Tukes 2021