Etusivu  Urheilusuojain
Tuotenimi: Horse Comfort Pro
Malli: Vartalonsuojain hevosurheiluun, turvaliivi ratsastajille, malli 46071P3 (tuotteessa), X16005-S, 4607P3-CK
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Muut ulkoiset vammat
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: KAS-20180904-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut talouden toimijaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta.

 

Vastuutaho

Valmistaja
Velj. Wahlsten Oy

Puh. 03 875990
www.veljwahlsten.com
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä tyyppitarkastustodistuksen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osalta vaatimuksia, joista säädetään henkilönsuojaimista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1993/1406).

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut talouden toimijalle määräyksen poistaa tämä tuote markkinoilta.

 

© Tukes 2021