Etusivu  Märkäpuku
Tuotenimi: Aqua Lung
Malli: Full Suit, 3 mm, naisten, kaikki koot
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Muu vaara
Toimenpide: Markkinoilta poisto / muodollinen vaatimustenvastaisuus
Tapausnumero: KAS-20180712-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut talouden toimijan lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Ursuit Oy
Teijonkatu 3
20750 TURKU
Puh. 020 779 8850
www.ursuit.com
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä tyyppitarkastustodistuksen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osalta vaatimuksia, joista säädetään henkilönsuojaimista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1993/1406) ja henkilönsuojainasetuksessa (EU) 2016/425.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut toiminnanharjoittajalle määräyksen poistaa tämä tuote markkinoilta.

 

© Tukes 2021