Etusivu  Päänsuojain
Tuotenimi: Jofa
Malli: Play helmet 215
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi: 7 3921770296182
Vaaranlaji: Sisäiset vammat
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: MER-20150408-07

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote käytöstä välittömästi! Palautusmenettelypäätöksellä toiminnanharjoittaja on velvoitettu suorittamaan toimenpiteet, joiden avulla markkinoilla (myynnissä) ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin. Kuluttajansuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Kuluttajansuojalaissa muutoksineen on tarkemmin kerrottu menettelystä.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Reebok-CCM Hockey Oy
Upseerinkatu 1
02600 ESPOO
Puh. 03-4142308
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotteen suojaustaso on alhainen. Tuote ei suojaa riittävästi päähän kohdistuvilta iskuilta. Tuote ei täytä henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen (1406/1993) vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on määrännyt toiminnanharjoittajaa järjestämään tuotetta koskevan palautusmenettelyn. Palautusmenettely koskee kypäriä, jotka on luovutettu kuluttajille 1.1.2011 tai sen jälkeen.

 

© Tukes 2022