Etusivu  Crossimoottoripyörä
Tuotenimi: X-Pro
Malli: Firefly Minidirtbike, sarja- tai tyyppimerkintä: KXD708A, sarjanumero: JLM20170220128
Tekniset arvot: 49cc
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Muut ulkoiset vammat
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: SOH-20170627-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut poistaneensa tuotteen myynnistä ja tekevänsä vapaaehtoisen takaisinvedon. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Viarelli Center
Ji-Te gatan 2, 265 38 ÅSTORP, Sweden
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä Valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 16029 vaatimuksia. Tuotteen rakenteessa, merkinnöissä ja käyttöohjeissa on puutteita. Puutteista johtuen tuote ei sovellu tarkoitukseensa ja sen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisvaaraa tai muuta terveyden tai omaisuuden vaaraa.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut poistaneensa tuotteen myynnistä ja tekevänsä vapaaehtoisen takaisinvedon.

 

© Tukes 2022