Etusivu  Crossimoottoripyörä
Tuotenimi: Nitro Motors Coyote
Malli: Coyote CRX50, sarja- tai tyyppimerkintä: MD01 (MADOX), art. nr. 1110310, sarjanumero: LY2WD115100494
Tekniset arvot: 49cc
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Muut ulkoiset vammat
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: SOH-20170627-03

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti poistanut tuotteen myynnistä. Tukes on lisäksi antanut myyntikieltoa koskevan päätöksen. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Jakelija
Fma Thomas Björklund
Högbackavägen 12
68600 PIETARSAARI
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä Valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 16029 vaatimuksia. Tuotteen rakenteessa, merkinnöissä ja käyttöohjeissa on puutteita. Puutteista johtuen tuote ei sovellu tarkoitukseensa ja sen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisvaaraa tai muuta terveyden tai omaisuuden vaaraa.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin tekemä myyntikieltoa koskeva päätös.

 

© Tukes 2022