Etusivu  Crossimoottoripyörä
Tuotenimi: BSE
Malli: Glanspower Dirt Bike, sarja- tai tyyppimerkintä: BSE-PH06A (kuljetuslaatikossa), sarjanumero: LABSE070161212502
Tekniset arvot: 70cc
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Muut ulkoiset vammat
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: SOH-20170627-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tukes on päätöksellään velvoittanut toiminnanharjoittajaa lopettamaan välittömästi tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta. Toiminnanharjoittaja on ilmoituksensa mukaan korjannut varastossaan olevat pyörät. Korjatun pyörän tunnistaa kromisesta pakoputken suojalevystä, joka ulottuu koko näkyvälle alueelle pakoputkessa, sekä crossin takapyörän ja takaswingin suojana olevista mustista, soikean mallisista muovisuojista.

 

Vastuutaho

Jakelija
Kone-Glans Oy
Joensuunkatu 10
24100 SALO
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä Valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 16029 vaatimuksia. Tuotteen rakenteessa, merkinnöissä ja käyttöohjeissa on puutteita. Puutteista johtuen tuote ei sovellu tarkoitukseensa ja sen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisvaaraa tai muuta terveyden tai omaisuuden vaaraa.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin tekemä myyntikieltoa koskeva päätös.

 

© Tukes 2022