Etusivu  Minimoto
Tuotenimi: Minimoto
Malli: Sarja- tai tyyppimerkintä: HB-PSB01, sarjanumero: L85DR2FA5H1007176, moottorin sarjanumero: 44F-6WLT2017020204
Tekniset arvot: 49cc
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Muut ulkoiset vammat
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: SOH-20170627-04

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Poista tuote välittömästi käytöstä. Palautusmenettelyn mukaisella päätöksellä talouden toimija on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä ja myös loppukäyttäjiltä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Preeco Trading Oy
Aleksanterinkatu 26 A
15140 LAHTI
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä Valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 16029 vaatimuksia. Tuotteen rakenteessa, merkinnöissä ja käyttöohjeissa on puutteita. Puutteista johtuen tuote ei sovellu tarkoitukseensa ja sen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisvaaraa tai muuta terveyden tai omaisuuden vaaraa.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin tekemä palautusmenettelyä koskeva päätös.

 

© Tukes 2022