Etusivu  Kemikaalit / Muut kemikaalit
Tuotenimi: UUDEN VUODEN ONNENKENKÄ
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: kemikaalit
Viivakoodi:
Vaaranlaji: Kemiallinen
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: MMÄ-20170116-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Määräyksellä poistaa tuote markkinoilta yritystä on määrätty lopettamaan välittömästi vaatimustenvastaisten tuotteiden myynti ja tarjoaminen maksua vastaan tai maksutta, sekä toteuttamaan toimenpiteet, joilla kyseiset tuotteet poistetaan kokonaan markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Valmistaja
VA-PA Tuote Oy


 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tuotteella ei ole ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotetta on saatettu markkinoille REACH-asetuksessa säädetyn kiellon vastaisesti. Tuote sisältää ainetta (lyijy), jota ei ole rekisteröity REACH-asetuksen vaatimusten mukaisesti Euroopan kemikaalivirastolle.

 

Toimenpide / Päätös

Tukes on antanut päätöksen, jolla vaatimustenvastaiset tuotteet on määrätty poistettavaksi markkinoilta.

 

© Tukes 2022